top of page
:Biography

ENG

Ahmed Umar (born 1988) is a multidisciplinary
artist who lives and works in Oslo, Norway. He
graduated from Oslo National Academy of the
Arts with a bachelor’s degree in Printmaking
(2011–2014), followed by a master’s degree in

Fine Art, specializing in medium- and material-
based art (2014–2016).

From a material- and form-related perspective,
Umar’s practice is broad. It disrupts stereotypical
ideas of conservative craft practices that focus
on a single material or small group of materials
and forms.
Instead, Umar uses stories as a foundation for
the works, selecting whatever materials are
best suited to tell a given story. It is a materialist
approach to art which recognizes that materials
are not passive – rather, they are agents of
action. He emphasizes on working with materials
– instead of using materials.

His work is mainly based on stories and self-
portraits that blend autobiographical aspects

of identity, personal experiences and ancestral
connections to the Black Pharaohs of the
ancient kingdom of Kush, The Nubian empire

in Sudan, coloured by both contemporary pre-
judice and an optimistic vision for the future.

Umar’s work is informed by his conservative
upbringing in Mecca, Saudi Arabia, and Sudan,
and often highlights the repercussions of
existing outside of social and cultural norms.
He uses his personal experiences as tools to

discuss the silencing, demonizing and com-
promising of queer lives in both the Sudanese

and international context.


NOR

Ahmed Umar (født 1988) er en tverrfaglig
kunstner som er bosatt og arbeider i Oslo.
Han ble uteksaminert fra Kunsthøyskolen
i Oslo med bachelor i grafikk (2011-2014)
etterfulgt av en mastergrad i Fine Art, avdeling
medium -og material basert kunst (2014-2016).
Fra et material- og formrelatert perspektiv er

Umars praksis bred. Det bryter med stereoty-
piske ideer om konservativ håndverkspraksiser

som fokuserer på et enkelt materiale og former.
I stedet bruker Umar historier som grunnlag
for verkene og velger hvilke materialer som er
best egnet til å fortelle en gitt historie. Det er
en materialistisk tilnærming til kunsten som
anerkjenner at materialene i seg selv og dets
opphav har en aktiv betydning i fortellingen.
Umar legger vekt på å jobbe med materialene
— i stedet for å bruke materialene.
Hans arbeid er i hovedsak basert på historier
og selvportretter som blander selvbiografiske
aspekter av identitet, personlige opplevelser
og forbindelser til de svarte faraoene i det gamle
kongeriket Kush, det nubiske imperiet i Sudan,
med både moderne blikk og en optimistisk
visjon for fremtiden.
Umar sitt arbeid er preget av hans konservative
oppvekst i Mekka, Saudi Arabia og Sudan, og
fremhever ofte konsekvensene av å eksistere
utenfor sosiale og kulturelle normer. Han bruker
sine personlige erfaringer som et verktøy for
å diskutere fortielsen, demoniseringen og
fremmedgjøringen av skeive liv i både sudansk
og internasjonal sammenheng.


SME

Ahmed Umar (riegádan 1988) lea máŋggabealat
dáiddár gii bargá ja ássá Oslos. Son lea gazzan
oahpu Oslo Dáiddaallaskuvllas (KHIO), ja lea
ollašuhttán sihke bachelorgráda grafihkas
(2011-2014) ja čáppadáiddalaš mastergráda
gaskaoami- ja ávnnasvuođđuduvvon dáidagiid
ossodagas (2014-2016).
Umara dáiddabargu lea ávnnaslaččat ja
hámálaččat viiddis. Dat botke stereotiipa
jurddašeami konservatiiva giehtadujiid birra
main lea ovttageardánis ávnnasatnin ja hámit
guovddážis. Umar atná baicce muitalusaid
vuođđun iežat dáidagiin ja gávdná ávdnasiid
mat buoremusat muitalivčče daid iešguđet
muitalusaid. Dát lea ávnnaslaš lahkonanvuohki
dáidagii mii dohkkeha mo ávdnasat iešalddes ja
daid vuolgga leat doaimmalaččat muitaleamis.
Umar deattuha ovttasbargat ávdnasiiguin,
baicce go ávdnasiid geavahit ja golahit, dáinna
láhkai botke eret virolaš gieđahallamis daid
objeaktan ja gálvun.
Su dáidagat leat dáhkkon eanaš muitalusaid

ja iešmuohtogovaid vuođul mat sehkejit ieš-
biográfalaš beliid identitehtas, iežas vásáhu-
sain ja čatnosiigain čáhppesvarat faraoaidde

dološáigge Kush nammasaš gonagasriikkas,
mii lei nubialaš riika dálá Sudanas, oktan
ođđaáigásaš ovdagáttuiguin ja movttegis
boahttevuođain.
Umara bajásšaddan Mekka gávpogis Saudi
Arabias ja Sudanas lei konservatiiva ja dát
lea báidnan su dáiddabarggu, ja son dávjá

čalmmustahttá mávssahemiid ja váikkuhu-
said go eallá sosiála ja kultuvrralaš norpmaid

olggobealde. Su iežas vásáhusat leat reaiddut

go digaštallá mo queer eallimat leat jávohuv-
van, atnon birolažžan ja vealahuvvon sihke

sudanalaš ja gaskariikkalaš oktavuođas. 

Selected exhibitions and activities:


2023:
- «Glowing Phalanges: Prayer Beads 99», Kunstnernes Hus Solo
2022:
-Academie International de la Ceramique, UN, Geneva2021:
- «In God's hand», Ha Gamle Prestegard solo
- «Gi meg et ansikt», Munch Museum
- «Til deg», Vestfossen Kunstlaboratorium
- «Glowing Phalanges: Prayer Beads 33», award nomination exhibition for the
Sandefjord Kunstforenings Kunstpris, Sandefjord Kunstforening


2020:
- «Forbidden Prayers», Konsthandvarkarna, Stocklom Sweden solo
- «The Biennale of Sydney - NI RI N», Sydney Australia
- «En samling blir til», The Nowegian National Museum
- «Dette er meg pa innsiden», workshop and exhibition with Hersleb school, Oslo
- «4+4 », Kunsthall Grenland, Porsgrunn
- «The Art of Sin», documentary about my life, dir. Ibrahim
Mursal, Bergen International Film Festival
- «Juleutstilling», Kunstnerforbundet


2019:
- «Everyone Says Hello», Kunstnerforbundet, Oslo
- «Juleutstilling», Kunstnerforbundet, Oslo
- «Mending», Østfold Kunstsenter, Fredrikstad Solo
- «If you no longer have a family, make your own with clay», performance
OsloFushion Fashion and art festival
- «Stumbling, but Not falling», ArtX, NYC USA
- «Glowing Phalanges, a prayer for each phalanx in my right hand », KRAFT Solo
- « If you no longer have a family, make your own with clay», performance
LastFrontier art space, NYC, USA
- «Hijab (Spurious)», BOA, Oslo Solo
- «Hanne Ryggen Triennial - New Land», Nordenfjeldske Museum, Trondheim
- «If you no longer have a family, make your own with clay», 4 performances at
Gallery Hans, Ørland.
- «KNOWING ME KNOWING YOU», Kunstlerhaus Palais Thurn und Taxis, Austria


2018:
- «Det Felles Eide», Kunstnernes Hus
- «ADORNMENT AND GENDER: ENGAGING CONVERSATION», Artist residency,
PRAKSIS Oslo
- Speaker at «Doing the No No» seminar, organised by Norwegian Crafts, Schmuck,
Munich, Germany
- «If you no longer have a family, make your own in clay », Bronks theatre, Brussels
- Årsutstillingen, The Anual Art and Craft exhibition, Hydrogenfabrikken, Fredrikstad
- «if you no longer have a family, make your own in clay », KLAP, Marseille, France
- «Carrying the face of ugliness», Kunstplass Contemorary art, Oslo Solo
- «1900-tallet», display at the permanent exhibiton of Drammen Museum for Art
and Cultural History
- Kunsthanverk2017, Norske kunsthanverkers Arsutstilling,
Nordenfjeldskekunstindustrimuseum, Trondheim
- «Shredded by Rumors», Nordic Black Theatre , Oslo Solo
- Speaker at «Firing Up» seminar, organized by Norske kunsthandverkere, Bodø
- «Kunsten a være syndig», Documentary short film - collaboration with filmmaker
Ibrahim Mursal. Screened in Pride festivals in Bergen, Oslo, Trondheim, Kristiansand,
Tromsø and Stavanger. Also shown at OsloFusion film festival.
- «Tribute to Ali», performance, Galleri Format, Oslo
- «Resilience», Galleri Format, Oslo
- Art Fair Suomi, Helsinki, Finland
- «Mina/Meg», collaboration with Zanele Muholi (ZA), Galleri Kit, Trondheim
- «Bride/Groom of the Nile», photography for art publication 10Undersøkelser
- «Mina/Meg» exhibition, Nordnorsk kunstsenter, Svolvær


2017:

- «Mina/Meg», Small Projects, Tromsø
- «Prayer for the dead», performance, Historical Museum, Oslo
- «Mina/Meg», Historical Museum, Oslo
- «The Silent After», Master's degree graduation show, KHiO
- «Pottery is back», Kunstnerforbundet

 Oslo
2016:
-«Mina/Meg», Small Projects, Tromsø
- «Prayer for the dead», performance 20min, Historical Museum, Oslo
- «Mina/Meg», Historical Museum, Oslo
- «The Silent After», Master's degree graduation show, KHiO- «Pottery is back», Kunstnerforbundet

Recognition:
2021:

- KunstnerLiv documentary show, NRK
- AreEX talent program, TalentNorge
- Jury member, Eckbo's legat
- Jury member, Kistefos Award at Høstutstillingen
- Nominee for Sandefjord Kunstforening Art Award 2021
- 1 year artist's work grant, Kulturrådet (Arts Council Norway)


2018:
- 3 years young and newly established artist's work grant, Kulturrådet
(Arts Council Norway)
- Atelier Kunstnerforbundet Studio residency, 2 years
- NOoSPHERE Artist Residency Award, New York City
- Scheibler Foundation Art and Craft Award 2018


2017:
- Debutante Award, Kunsthånverk2107, Norske kunst og hånverkers
Årsutstilling, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim
- Miscellaneous grant, Kulturrådet (Arts Council Norway)


2016:
- The Art Student Grant from BKH (The Norwegian Relief Fund for Visual Artists)
- Miscellaneous grant, Kulturrådet (Arts Council Norway)


2015:
- The Art Student Grant from BKH (The Norwegian Relief Fund for Visual Artists)


Public Collections:

- 2021: Glowing phalanges prayer beads 3, Vestfossen Kunstlaboratorium
- 2021: What Lasts! (Sarcophagus), Vestfossen Kunstlaboratorium
- 2020: "Would any of you love to eat the flesh of his dead brother",
Sogn og Fjordane Kunstmuseum
- 2020: Forbidden Prayer: The Norwegian Minstery of Forign Affairs
(An installation for the embassy of Norway in Khartoum, Sudan)
- 2019: Thawr, Thawra, The Norwegian National Museum, Oslo
- 2019: Hijab to Hannah, Nordenfjeldske kunstindustrimuseum, Trondheim
- 2017: Hijab(Necklace), Drammen Museum of Art and History
- 2017: Hijab(Annual Protection), Oslo Municipality Art Collection

UPDATES ARE COMING SOON

bottom of page